Ghelamco bereidt de toekomst voor

De Ghelamco Groep bereidt zich voor op de komende grote projecten in België.
        
Ghelamco Invest NV heeft een listing basisprospectus opgesteld  in het kader van een EMTN progamma voor een bedrag van 150 miljoen euro dat op 5 juni 2015 is goedgekeurd door de FSMA. Op basis van het EMTN programma, kan Ghelamo Invest NV obligaties uitgeven met een minimale nominale waarde van 100.000 euro, die zullen worden aangeboden aan institutionele beleggers, high net worth individuals en private banking cliënten en genoteerd zullen worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Hiermee beschikt Ghelamco Invest NV over een flexibel financieringsinstrument voor de financiering van haar werkkapitaalbehoeften en voor haar investeringsprojecten, in het bijzonder een verdere expansie in België in ambitieuze, grootstedelijke projecten.       
 
Daarnaast verhoogt Ghelamco Groep het kapitaal van haar dochter Ghelamco Invest NV door in te schrijven op een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro voor 30 juni 2015. De moedermaatschappij heeft bovendien de intentie om in te schrijven op een verdere kapitaalverhoging van haar dochter Ghelamco Invest NV voor nog eens 50 miljoen euro voor einde 2015.

Het eigen vermogen van Ghelamco Invest NV zal hierdoor tegen eind 2015 toenemen tot 200 miljoen euro waardoor de Belgische vastgoedpoot van de Groep onmiddellijk in de top van de Belgische vastgoedbedrijven zal komen. 
Top