PROJECTS REALIZED
PROJECTS
IN PROGRESS
GHELAMCO UKRAINE
19-21 Bohdana Khmelnitskogo str.
BC Leonardo II, 11th floor
01030 Kyiv
Phone: + 380 44 490 5299
Fax: + 380 44 490 5298
E-mail: ukraine@ghelamco.com
Ghelamco bereidt de toekomst voor
De Ghelamco Groep bereidt zich voor op de komende grote projecten in België.
        
Ghelamco Invest NV heeft een listing basisprospectus opgesteld  in het kader van een EMTN progamma voor een bedrag van 150 miljoen euro dat op 5 juni 2015 is goedgekeurd door de FSMA. Op basis van het EMTN programma, kan Ghelamo Invest NV obligaties uitgeven met een minimale nominale waarde van 100.000 euro, die zullen worden aangeboden aan institutionele beleggers, high net worth individuals en private banking cliënten en genoteerd zullen worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Hiermee beschikt Ghelamco Invest NV over een flexibel financieringsinstrument voor de financiering van haar werkkapitaalbehoeften en voor haar investeringsprojecten, in het bijzonder een verdere expansie in België in ambitieuze, grootstedelijke projecten.       
 
Daarnaast verhoogt Ghelamco Groep het kapitaal van haar dochter Ghelamco Invest NV door in te schrijven op een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro voor 30 juni 2015. De moedermaatschappij heeft bovendien de intentie om in te schrijven op een verdere kapitaalverhoging van haar dochter Ghelamco Invest NV voor nog eens 50 miljoen euro voor einde 2015.

Het eigen vermogen van Ghelamco Invest NV zal hierdoor tegen eind 2015 toenemen tot 200 miljoen euro waardoor de Belgische vastgoedpoot van de Groep onmiddellijk in de top van de Belgische vastgoedbedrijven zal komen. 
Ghelamco bereidt de toekomst voor
De Ghelamco Groep bereidt zich voor op de komende grote projecten in België.
        
Ghelamco Invest NV heeft een listing basisprospectus opgesteld  in het kader van een EMTN progamma voor een bedrag van 150 miljoen euro dat op 5 juni 2015 is goedgekeurd door de FSMA. Op basis van het EMTN programma, kan Ghelamo Invest NV obligaties uitgeven met een minimale nominale waarde van 100.000 euro, die zullen worden aangeboden aan institutionele beleggers, high net worth individuals en private banking cliënten en genoteerd zullen worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Hiermee beschikt Ghelamco Invest NV over een flexibel financieringsinstrument voor de financiering van haar werkkapitaalbehoeften en voor haar investeringsprojecten, in het bijzonder een verdere expansie in België in ambitieuze, grootstedelijke projecten.       
 
Daarnaast verhoogt Ghelamco Groep het kapitaal van haar dochter Ghelamco Invest NV door in te schrijven op een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro voor 30 juni 2015. De moedermaatschappij heeft bovendien de intentie om in te schrijven op een verdere kapitaalverhoging van haar dochter Ghelamco Invest NV voor nog eens 50 miljoen euro voor einde 2015.

Het eigen vermogen van Ghelamco Invest NV zal hierdoor tegen eind 2015 toenemen tot 200 miljoen euro waardoor de Belgische vastgoedpoot van de Groep onmiddellijk in de top van de Belgische vastgoedbedrijven zal komen. 
Ghelamco prepare le futur
Le Groupe Ghelamco se prépare pour de futurs grands projets en Belgique. 
Ghelamco Invest SA a rédigé un prospectus de base de cotation dans le cadre d’un programme EMTN pour un montant de 150 millions d'euros qui a été approuvé par la FSMA le 5 juin 2015. Sur la base du programme EMTN, Ghelamco Invest SA peut émettre des obligations d’une valeur nominale minimale de 100.000 euros, qui seront offertes à des investisseurs institutionnels, des high net worth individuals et des clients private banking et qui seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles. Ainsi, Ghelamco Invest SA dispose d'un instrument financier flexible pour le financement de ses besoins en fonds de roulement et pour ses projets d’investissements, en particulier pour une nouvelle expansion en Belgique avec des projets ambitieux propres aux grandes villes.
De plus, le Groupe Ghelamco augmente le capital de sa filiale Ghelamco Invest SA par souscription à une augmentation de capital de 50 millions d'euros avant le 30 juin 2015. La société mère a par ailleurs l’intention de souscrire à une augmentation de capital supplémentaire de sa filiale Ghelamco Invest SA pour une nouvelle somme de 50 millions d’euros d’ici fin 2015.
Les fonds propres de Ghelamco Invest SA passeront ainsi d’ici fin 2015 à 200 millions d'euros ce qui placera la branche immobilière du Groupe directement à la pointe des sociétés immobilières belges. 
Top