PROJECTS REALIZED
PROJECTS
IN PROGRESS
GHELAMCO UKRAINE
19-21 Bohdana Khmelnitskogo str.
BC Leonardo II, 11th floor
01030 Kyiv
Phone: + 380 44 490 5299
Fax: + 380 44 490 5298
E-mail: ukraine@ghelamco.com
Ghelamco Presents Warsaw UNIT
Ghelamco has officially presented Warsaw UNIT, its latest project in the new business district of Warsaw, previously known as Spinnaker. The construction of the 180-metre skyscraper is pending. The project is scheduled to be completed in early 2021.

Warsaw UNIT – this is the name of Ghelamco Poland’s new project, which is being built in Rondo Daszyńskiego 1. The building will be 180 metres high and with the technical equipment on the roof – 202 metres. It will provide tenants with around 57,000 sq m of modern office space on 45 floors. The project’s budget is nearly EUR 200 million. 

The building’s name, Warsaw UNIT, refers to the skyscraper’s unique architecture, its modernist roots (and more specifically to Unité d'Habitation – the iconic residential building in Marseille Housing Unit designed by Le Corbusier) and the project’s individual character where man as an individual is most important. It also refers to Ghelamco’s other projects around Rondo Daszyńskiego: Warsaw Spire and The Warsaw HUB, highlighting the Varsovian character of the developer’s flagship projects.

“Warsaw UNIT is our yet another project on Rondo Daszyńskiego. With Warsaw Spire, the area has started to change its character. Today it is the biggest construction site in Poland. A new business centre of Warsaw is rising right in front of our eyes. Offices, hotels, flats, stores, food amenities and attractive public spaces are emerging in the direct neighbourhood. I think that in 2021 the place will become a showcase of the modern capital,” says Jarosław Zagórski, Commercial and Business Development Director, Ghelamco Poland. 

The architecture of Warsaw UNIT was designed by Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury, which is also a co-author of Warsaw Spire.

“Our building is designed to be a functional machine deriving its energy from the vibrant business centre of the city. The transparency of walls in the lower storey seeks to obtain the effect of traffic permeating the life inside the building,” says architect Adam Wagner, President of Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury and author of the design of Warsaw UNIT. 

One of the most interesting elements of Warsaw UNIT’s architecture will be “dragon skin” façade in one part of the building, i.e. kinetic façade made of a few thousand moving plates. “It will visibly react to every, even the most gentle, puff of wind, forming on its surface unique images modelled by forces of nature,” explains Adam Wagner. This solution will be used in Poland for the first time.
 
The ground floor of the building will host commercial spaces and food amenities, available for all from the street level. The building will be equipped with a parking lot for more than 450 cars, which will occupy 3 underground levels and 8 above-ground ones, located in the skyscraper’s podium. 
Similarly to all its projects, the developer has ensured green solutions. Warsaw UNIT will be certified in the BREEAM system with the Excellent rating and equipped with the infrastructure for cyclists: bicycle parking lot, locker rooms and showers. 

Warsaw UNIT is being built in the fastest developing part of Warsaw, in the city’s new business district. The skyscraper will emerge right on Rondo Daszyńskiego, in the corner of Prosta and Pańska streets. Major roads and transfer hubs meet in the direct vicinity. Nearby there are entrances to the second metro line station Rondo Daszyńskiego as well as bus and tram stops. In the vicinity there is also an urban and suburban train station.  

The underground part of Warsaw UNIT has already been delivered. Currently the construction works have entered the above-ground stage. The project is planned to be completed in early 2021.
Ghelamco prezentuje Warsaw UNIT

Ghelamco oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy projekt w biznesowym centrum Warszawy: Warsaw UNIT, znany wcześniej pod roboczą nazwą Spinnaker. Liczący 180 metrów wieżowiec jest już w budowie. Planowane zakończenie inwestycji to początek 2021 roku.


Warsaw UNIT – tak będzie się nazywał nowy projekt Ghelamco Poland, który powstaje przy rondzie Daszyńskiego 1. Obiekt będzie liczył 180 metrów wysokości. Wraz z urządzeniami technicznymi na dachu sięgnie 202 metrów. Zapewni najemcom około 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Budżet inwestycji wynosi blisko 200 mln euro.

Nazwa budynku, Warsaw UNIT, odwołuje się do unikalnej architektury wieżowca, jej modernistycznych korzeni (a dokładniej do Unité d'Habitation – kultowej Jednostki Marsylskiej zaprojektowanej przez Le Corbusiera) oraz indywidualizmu projektu, w którym najważniejsza jest jednostka: człowiek. Nawiązuje też do pozostałych realizacji Ghelamco wokół ronda Daszyńskiego: Warsaw Spire i The Warsaw HUB, podkreślając warszawski charakter flagowych inwestycji dewelopera.


"Warsaw UNIT to nasz kolejny projekt przy rondzie Daszyńskiego. Za sprawą Warsaw Spire okolica zaczęła zmieniać swój charakter. Dziś jest największym placem budowy w Polsce. Na naszych oczach rośnie tu nowe centrum Warszawy. W najbliższej okolicy powstają biura, hotele, mieszkania, miejsca na sklepy i gastronomię oraz atrakcyjna przestrzeń publiczna. Uważam, że w 2021 roku miejsce to stanie się wizytówką nowoczesnej stolicy" mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland. 


Za architekturę Warsaw UNIT odpowiada Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury, która jest również współautorem wieżowca Warsaw Spire.

"Nasz budynek ma być funkcjonalistyczną maszyną czerpiącą energię z tętniącego życiem centrum biznesowego miasta. Transparentność ścian dolnej kondygnacji ma na celu uzyskanie wrażenia przenikania się ruchu ulicznego z życiem toczącym się wewnątrz budynku" mówi architekt Adam Wagner, prezes Projekt Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury i autor projektu Warsaw UNIT. 


Jednym z najciekawszych elementów architektury Warsaw UNIT będzie zastosowanie w części obiektu elewacji typu Dragon Skin, czyli fasady kinetycznej, złożonej z kilku tysięcy ruchomych płytek. "Będzie ona reagować w widoczny sposób na każdy, nawet najdelikatniejszy, powiew wiatru, tworząc na swojej powierzchni niepowtarzalne obrazy modelowane siłami natury" tłumaczy Adam Wagner. To rozwiązanie zostanie zastosowane w Polsce po raz pierwszy.


W parterze budynku przewidziano miejsce na lokale usługowe i gastronomiczne, dostępne dla wszystkich z poziomu ulicy. Obiekt będzie wyposażony w parking mieszczący ponad 450 samochodów, który zajmie 3 poziomy pod ziemią i 8 w części naziemnej, zlokalizowanej w podium wieżowca.

Tak jak we wszystkich swoich inwestycjach, deweloper zadbał o zielone rozwiązania. Warsaw UNIT będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent i zostanie wyposażony w infrastrukturę dla rowerzystów: parking rowerowy, szatnie i natryski.

Warsaw UNIT powstaje w najdynamiczniej rozwijającej się części Warszawy, w nowym biznesowym centrum miasta na Woli. Wieżowiec stanie przy samym rondzie Daszyńskiego, w narożniku ulic Prostej i Pańskiej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie krzyżują się najważniejsze arterie komunikacyjne i węzły przesiadkowe w mieście. Obok znajdują się wejścia na stację II linii metra Rondo Daszyńskiego oraz przystanki tramwajowe i autobusowe. W pobliżu jest również stacja kolei miejskiej i podmiejskiej.

Podziemna część Warsaw UNIT została już zrealizowana, obecnie prace budowlane wyszły ponad poziom gruntu. Ukończenie inwestycji zaplanowano na początek 2021 roku.

Top